Mae Tŷ Adferiad yn ganolfan adferiad ac yn llety gwyliau i’w osod a leolir ym Mhorthmadog, Gogledd Cymru.