Egwyliau adfer

Mae Tŷ Adferiad yn Ganolfan Adferiad newydd yng Ngogledd Cymru sydd yn cynnig seibiannau unigryw a deinamig i bobl sydd ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr.

Mae ein seibiannau – dros gyfnod strwythuredig o dri diwrnod – yn rhoi’r cyfle i ymwelwyr i:
Edrych yn wrthrychol ar eu bywydau
Gosod amcanion ar gyfer adferiad
Adolygu eu Cynlluniau Gofal a Thriniaeth
Meithrin persbectif positif ar eu bywydau.

Fel rhan o’r broses, mae ymwelwyr yn cael y cyfle i:
Cymryd rhan mewn gweithgareddau ysgogiadol
Mwynhau gweithgareddau awyr agored
Cwrdd â defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr eraill
Gwneud ffrindiau newydd.

Cliciwch ar y dolenni uchod er mwyn canfod mwy!