Cyfraddau

Mae cwrs tri diwrnod, sydd yn cynnwys pob dim, yn costio £470 y person. Gall hefyd drefnu chyrsiau teilwredig sydd yn diwallu anghenion y grŵp/unigolion (e.e. cyrsiau deuddydd).

Rydym hefyd yn medru diwallu anghenion grwpiau Gofalwyr gyda chostau wedi eu newid i addasu cynnwys a strwythur y cwrs.

Mae modd rhentu Tŷ Adferiad am £100 y person (yn seiliedig ar chwe pherson yn rhannu) o bore dydd Llun i brynhawn dydd Gwener neu £50 y person am prynhawn dydd Gwener i brynhawn dydd Sul (eto yn seiliedig ar chwe pherson yn rhannu). Mae’r gost hon ar gyfer llety hunanarlwyo yn unig ac yn ddelfrydol ar gyfer gofalwyr sydd am gael egwyl fforddiadwy a ddim yn dymuno mynd ar gwrs strwythuredig.  Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.


Am gostau mwy penodol sydd wedi eu teilwra i’ch anghenion penodol chi, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Rheolwr y Ganolfan.

Mae’r Ganolfan ar gael hefyd ar gyfer cyfarfodydd a diwrnodau cwrdd i ffwrdd – cliciwch yma am wybodaeth a chostau.