Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth am Tŷ Adferiad, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Rheolwr y Ganolfan.

E-bost: tyadferiad@hafal.org
Ffôn: 01766 513118
Mudol: 07896 087481

Hafal yw prif elusen Cymru ar gyfer pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr. Mae’r elusen yn gwasanaethu Cymru gyfan ac yn cael ei rheoli gan y bobl y mae’n eu cefnogi: unigolion sydd â’u bywydau wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl difrifol.

Mae ein holl wasanaethau yn seiliedig ar ein Rhaglen Adferiad sydd yn hyrwyddo dull holistaidd tuag at gynllunio gofal a thriniaeth ac sydd yn ymrymuso defnyddwyr gwasanaeth i gynllunio eu camau nesaf tuag at adferiad.
Os ydych chi angen mwy o wybodaeth neu cyngor am ein gwasanaethau, ewch os gwelwch yn dda i www.hafal .org neu cysylltwch gyda ni drwy gyfrwng unrhyw un o’r rhifau neu’r cyfeiriadau isod.

Hafal
Swît C2, Tŷ William Knox
Ffordd Britannic
Llandarsi
Castell-nedd SA10 6EL

Ffôn: 01792 816 600
Ffacs: 01792 813 056
E-bost: hafal@hafal.org
Facebook: www.facebook.com/Hafal
Twitter: twitter.com/Hafal_

Mae Hafal yn elusen gofrestredig, rhif 1093747, ac yn gwmni cofrestredig, rhif 4504443.