Eich adborth

“Diolch o galon i chi am eich croeso a’ch canolfan fendigedig. Cafodd ein mab yr amser mwyaf ffantastig ac mae wedi dychwelyd adref gyda phersbectif positif newydd nad ydym wedi ei weld ynddo ers blynyddoedd.”Gofalwr, Powys

“Trefnais y daith i’m cleient ac roedd yn werth pob ceiniog. Mae’r cyfnodau seibiant yma ysgogiadol ac yn heriol ac roedd yn sicr wedi hyrwyddo adferiad ar gyfer fy nghleient.”
Cydlynydd Gofal, De Cymru

“Roedd yn daith wych. Croeso twymgalon, ystafell lân, hyfryd a bwyd neis. Diolch i’r bobl eraill yn y tŷ am eu cyfeillgarwch gwych. Roedd pawb wedi gweithio fel tîm ac wedi cymryd rhan. Gwych!”Defnyddiwr Gwasanaeth, Gogledd Cymru

“Yn eich annog i fod yn annibynnol a rheoli eich hunanwerth. Mae’n eich cynorthwyo i fyw bywyd llawn a hapus gan geisio bod y tad a’r tad-cu gorau posib.”Defnyddiwr Gwasanaeth, Bae Colwyn

Er mwyn rhannu fideos/lluniau o’ch amser yn Tŷ Adferiad, e-bostiwch editor@mentalhealthwales.net os gwelwch yn dda.