Llogi corfforaethol

Mae Tŷ Adferiad yn cynnig y llety perffaith ar gyfer cyfarfodydd, diwrnodau cwrdd i ffwrdd ac arhosiadau hirach. Mae’r llety yn cynnwys lle i gyfarfod, ystafell TG, cysylltiadau wi-fi a lolfa gyfforddus gan gynnwys cegin er mwyn paratoi lluniaeth.

Mae’r llety yma sydd newydd ei ailwampio wedi ei leoli’n ddelfrydol yng nghanol Porthmadog, tref ar lan y môr sydd wrth droed mynydd Moel y Gest ac sydd yn ymestyn tuag at fynyddoedd yr Wyddfa. Mae Porthmadog wedi ei leoli ar aber Glaslyn ac mae’n adnabyddus fel hafan ar gyfer adar sydd yn ymfudo a bywyd gwyllt. Mae’r dref yn llawn o siopau unigol a llefydd i fwyta. Am fwy o wybodaeth am Borthmadog, ewch i www.porthmadog.co.uk ac am ranbarth Eryri, ewch i www.visitsnowdonia.info.

Mae’r Ganolfan ar gael i’w defnyddio drwy gydol y flwyddyn. Am wybodaeth a chostau, e-bostiwch Rheolwr y Ganolfan os gwelwch yn dda neu ffoniwch ni ar 01766 513118 / 07896 087481.