Seibiannau – gwyliau

Mae Tŷ Adferiad ar gael fel cyrchfan gwyliau delfrydol i’w osod, a hynny i’r sawl sydd am deithio drwy ardaloedd gwledig Gogledd Cymru. Mae llety ar gael am £150 y person o brynhawn dydd Gwener i fore dydd Llun (yn seiliedig ar wyth person yn rhannu).
Mae Tŷ Adferiad yn cynnig llety hunanarlwyo safon uchel ar gyfer hyd at wyth person (gyda’r opsiwn o ddefnyddio llety lleol arall ar gyfer grwpiau mwy). Mae Tŷ Adferiad yn llety sydd newydd ei ailwampio ac yng nghanol tref Porthmadog ac yn cynnwys ystafell astudio, cysylltiad wi-fi, swît TG, ystafell ymlacio, cegin newydd a chyfleusterau golchi dillad. Mae’r gost yn cynnwys newid dillad gwely, golchi a glanhau. Cliciwch yma am olygfa o’r stryd.
Mae Porthmadog yn dref ar lan y môr sydd wrth droed mynydd Moel y Gest ac sydd yn ymestyn tuag fynyddoedd yr Wyddfa. Mae Porthmadog wedi ei leoli ar aber Glaslyn ac mae’n adnabyddus fel hafan ar gyfer adar sydd yn ymfudo a bywyd gwyllt. Mae’r dref yn llawn o siopau unigol a llefydd i fwyta. Am fwy o wybodaeth am Borthmadog, ewch i www.porthmadog.co.uk ac am ranbarth Eryri, ewch i www.visitsnowdonia.info.